cbbc@cbbc.ro
+40-21-2105160

Drept bancar & Insolvență

Drept bancar & Insolvență

Consultanță specializată băncilor, instițutiilor financiare și de asigurare, societăților comerciale și oricăror persoane fizice sau juridice cu privire la toate aspectele, de la acțiunile creditorilor de recuperare a creanțelor, incluzând transmiterea de somații de plată, promovarea de acțiuni civile și penale vizând plata datoriilor de către aceștia, instituirea de sechestre și derularea procedurilor de executare silită, vânzarea de active ale societăților aflate în procedura insolvenței și până la chestiuni legate de diverse tipuri de asigurări în situații de producere a evenimentului asigurat și recuperare a despăgubirilor cuvenite. Experiența noastră în acest domeniu cuprinde: protecția drepturilor creditorilor, protecția cumpărătorilor și vânzătorilor activelor aparținând unor societăți aflate în procedura insolvenței, consultanță privind activitatea debitorilor, litigii privind reorganizarea activității societăților comerciale, procedura insolvenței și toate procedurile de restructurare judiciare si extrajudiciare, asistență juridică cu privire la acțiunile în răspunderea organelor de conducere ale societăților, contestații la executare, procedurile de suspendare a executării silite, consiliere cu privire la urmărirea circuitului juridic al unor bunuri, acțiuni îndreptate împotriva societăților de asigurare în vederera recuperării despăgubirilor cuvenite;

ro_RORomanian